Bekwaam. Oprecht. Betrouwbaar.

 

Cascoverzekering

Deze verzekering biedt financiële bescherming van uw eigen schip, de toebehoren en de uitrusting.
Meer weten?

De verzekering biedt onder meer bescherming tegen schade aan het schip, aan mechanische apparatuur en toebehoren, alsook tegen de financiële gevolgen van een schade. Bovendien is het risico op bijzonder grote schades, zoals averij en total loss gedekt.Door het combineren van verschillende producten, kunnen we u een persoonlijke en uitgebreide verzekeringsdekking bieden.

P & I verzekering (Protection & Indemnity / Bescherming & vergoeding)

De P & I-verzekering biedt dekking voor aansprakelijkheidsclaims van derden.
Meer weten?

De P & I-verzekering biedt dekking voor aansprakelijkheidsclaims van derden, in het bijzonder worden hier een aantal genoemd.

 • verlies of beschadiging van lading
 • vervuiling
 • persoonlijk letsel
 • wrakopruiming
 • verstekelingen
 • boetes en nog veel meer.

De meerderheid van de huidige P & I Clubs zijn georganiseerd in onderlinge maatschappijen, d.w.z. je wordt lid van een P & I Club. 
Als alternatief zijn er zogenaamde "Fix-Premium" - leveranciers, die een traditionele verzekeringsdekking bieden. Samen vinden we de provider die de beste oplossing voor u biedt.

Charterers Liability

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schadeclaims als gevolg van de risico's van het chartercontract.
Meer weten?

Het sluiten van deze aansprakelijkheidsverzekering is essentieel voor een charterer. Daarom adviseren wij u het verzekeringspakket samen met u op maat te ontwerpen. Het moet betrekking hebben op onder meer schade aan het schip, letselschade, schade aan lading, wrakopruimingskosten en schade door verontreiniging. In deze verzekering wordt onderscheid gemaakt tussen de charter voor een bepalde tijd of de charter voor een hele reis.

Loss of Hire

In gevolg van cascoschade loopt u ook zelf een hoog financieel risico op uw inkomstenderving. 
Meer weten?

Met de Loss of Hire verzekering worden de vergoedingen van de casoverzekering uitgebreid. Dit biedt een optimale bescherming tegen inkomstenderving. De Loss of Hire verzekering voorziet in een vergoeding per dag voor een vooraf vastgestelde periode. Het bedrag van de dagelijkse vergoeding kunt zelf bepalen.

Oorlogsverzekering

De huidige en toekomstige conflicten maken deze verzekering met werelddekking noodzakelijk.
Meer weten?

De oorlogsverzekering is een speciale verzekering tegen schade of verlies van het schip ten gevolge van    oorlogshandelingen. Dit geldt ook voor schade door achtergelaten items van eerdere oorlogsdaden zoals landmijnen. Daarnaast worden actuele bedreigingen van terreur aanslagen, onrust en rellen ook gedekt. Ook het risico van piraterij kan worden meegenomen. Om dekking voor hoog-risicogebieden te verkrijgen, de zogenaamde “uitsluitingsgebieden”, is de voorafgaande toestemming van de verzekeraar vereist.

Kidnapp & Ransom (ontvoerings- & losgeldverzekering)

Deze verzekering bied rederijen een financiële bescherming bij losgeldbetalingen. 
Meer weten?

In de afgelopen jaren zijn aanvallen van piraten op schepen aanzienlijk toegenomen. Dit betreft in het bijzonder de "Golf van Aden" en vele West- en Oost-Afrikaanse regio's. Een Kidnapp & Ransom-verzekering biedt uitgebreide dekking tegen dit risico. 

De verzekering kan voor individuele reizen of als een jaarlijkse dekking worden gesloten. De verzekering dekt onder meer

 • betaling van losgeld
 • verlies van het losgeld op de weg naar de ovedracht
 • kosten en uitgaven van een crisismanager
 • juridisch advies en medische kosten
 • ondersteuning van de bemanning
 • behandelingskosten en kosten voor herstel en revalidatie, en nog veel meer

Elektronicaverzekering

Deze verzekering dekt schade aan elektronische componenten aan boord.
Meer weten?

Of het nu gaat om radar, dieptemeters of marifoon, zonder elektronische apparatuur loopt geen enkel modern schip. Is er een schade aan deze apparatuur, dan beschermt de elektronicaverzekering u tegen hoge kosten.
De meest voorkomende oorzaken van schade worden gedekt. Dit geldt in het bijzonder voor:

 • overspanning
 • bliksem
 • bedieningsfouten
 • onhandigheid
 • nalatigheid
 • vochtigheid
 • vandalisme
 • ontwerpfout
 • inbraak
 • en nog veel meer.

Freight, Demurrage & Defence Insurance (rechtsbijstandverzekering)

Ontstaat er een geschil tijdens het gebruik van het schip kan de reder gebruik maken van een rechtsbijstandverzekering op maat.
Meer weten?

De Freight, Demurrage en Defence verzekering omvat advocaat- en proceskosten zoals:

 • charter contracten
 • transport contracten
 • cargo contracten
 • arbeidscontracten
 • aankoop overeenkomsten
 • bunker contracten
 • building reparatiecontracten
 • sleep contracten
 • en nog veel meer.

Crewverzekering

De gezondheids- en ongevallenverzekering van uw bemanning.
Meer weten?

De crewverzekering dekt vorderingen tegen de eigenaar of de manager, die kan optreden op basis van een arbeidsovereenkomstgeschil met de bemanningsleden. De verzekering dekt de financiële gevolgen van ziekte, invaliditeit en overlijden, die zijn ontstaan tijdens werk en in privétijd, zowel aan boord alsook aan de wal.

Aanvullende verzekeringen

Deze verzekering dekt verschillende belangen van de reder.
Meer weten?

In het geval van total loss, betaalt de verzekering een vooraf bepaald bedrag, dat kan dienen om een andere verzekering aan te vullen. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een vergelijkbaar nieuw schip. Overschrijdt de waarde van het schip de verzekerde waarde, dan wordt deze waarde aangevuld. Eveneens kunnen aanvaringen en vrachtgeld worden opgenomen in deze verzekering. Er is een maximumbedrag, dat wordt bepaald door de hoogte van de cascowaarde.

Pleziervaartverzekering

Sportboot of groot jacht - wij bieden de juiste oplossing op maat.
Meer weten?

Het maatwerk wordt naar uw wensen samengesteld. Wij adviseren u een aansprakelijkheids- en cascoverzekering, evenals een dekking voor bemanningsleden en de gasten aan boord.

Vrachtverzekering

De focus bij een vrachtverzekering ligt op het risico van beschadiging aan of verlies van goederen. Dit risico ontstaat tijdens het transport en de opslag.
Meer weten?

Het vervoer van goederen brengt veel risico's met zich mee, zoals beschadiging aan of verlies van goederen, een transportongeval, brand, diefstal, verkeerde levering en nog veel meer. Door middel van onze expertise helpen wij u om deze risico's exact te kunnen inschatten en af te dekken.

Nog meer verzekeringen

Er zijn nog eindeloos veel meer mogelijkheden. Wij bieden u onze service en expertise om samen met u de juiste persoonlijke oplossing te vinden. Ons internationaal uitgebreide netwerk geeft ons de mogelijkheid u ook te helpen met het afsluiten van niet-maritieme verzekeringen. Wij geven u de garantie, dat wij al onze kennis en energie op een eerlijke manier zullen inzetten in uw belang.